0
0 Ostoskori (Tyhjä)

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä MicroVisio Oy Automaatiotie 1 90460 Oulu y-tunnus: 2228399-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Keränen, MicroVisio Oy, puh. 0440-212 700, sähköposti juha.keranen@microvisio.fi

Rekisterin nimi MicroVisio Oy ylläpitämä verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietojen käyttötarkoituksena on MicroVision Oy:n ylläpitämän verkkokauppa asiakassuhteen hoito. MicroVisio Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun, tarjonnan kohdistamiseen sekä suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai MicroVisio Oy:n edustajan asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja. Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, henkilön nimi ja sähköpostiosoite sekä tietoja asiakkaan tilauksista ja toimituksista.

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas 1)luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai 2)tilaa tuotteita. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto Eu:n tai euroroopan talousalueen ulkopuolelle. Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei siirretä Eu: ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuus kopioimalla. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.